ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

კონფერენციის შესახებ