ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

ქართული გერმანისტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ (წლის თემა - ქართულ-გერმანული ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობანი)