ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

პრეზენტაციები და ავტორები


გვარი A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ყველა
მიმართულება:
 

გერმანული ენა და ლიტერატურა

„ლიტერატურული მითოლოგიზმი“ გიუნტერ გრასის რომანში „თუნუქის დოლი“ Word PDF
ნათია ნასარიძე
გრიგოლ რობაქიძის გერმანულენოვანი გველის პერანგის წინასიტყვაობა Word PDF
ნუგეშა გაგნიძე
საკუთარი სახელების წარმოქმნისა და გავრცელების პროცესი გერმანული ენის ისტორიის მიხედვით Word PDF
მანანა ბაქრაძე
ენობრივი სიმბიოზი და ტრანსკულტურული წერის მანერა ნინო ხარატიშვილის რომანში: „მერვე თაობა (ბრილკასთვის)“ Word PDF
სოფიო მუჯირი
ჰერმან ჰესეს რომანის „თამაში რიოში მარგალიტებით“ სტრუქტურულ-კომპოზიციური სპეციფიკისათვის Word PDF
ირინე შიშინაშვილი
შემთხვევითი წვრილმანიდან ლაიტმოტივამდე: Verfall-ის სემანტიკისათვის თომას მანის „ბუდენბროკებში“ Word PDF
ნინო კვირიკაძე
მეტაფორიზებული ტექსტის თარგმნის პრობლემები (ნიმუში: ჰ. ჰესეს რომანი „ტრამალის მგელი“) Word PDF
ნანა გოგოლაშვილი

გერმანული კულტურა

რამდენიმე მოსაზრება იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტსა და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის არსებულ საუნივერსიტეტო პარტნიორობის შესახებ Word PDF
ელისო ქორიძე
გერმანული და ქართული ენის (სუპრა)სეგმენტალური ასპექტისათვის თეორიულ და პრაქტიკულ ჭრილში Word PDF
რამაზ სვანიძე

ნაშრომი მიძღვნილი რეზო ყარალაშვილისადმი

რეზო ყარალაშვილი - ლიტერატურის თეორეტიკოსი Word PDF
ლევან ბრეგაძე
Quo vadis germanistik? - გერმანისტიკა ქართული უმაღლესი სკოლის კურიკულუმებში, რეალობა და პერსპექტივები Word PDF
ნინო ქიმერიძე
გოეთეს რომან „არჩევითი ნათესაობის“ მოტივური სტრუქტურა Word PDF
დავით კაკაბაძე


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.