ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

კონფერენციის ვადები და ინფორმაცია

კონფერენცია

კონფერენციის პირველი დღე მარტი 15, 2017
კონფერენციის ბოლო დღე მარტი 16, 2017

ვებ-გვერდი

საიტზე წვდომის დაშვება (მიმდინარე კონფერენციის სახით) მარტი 15, 2016
კონფერენციის არქივში გადატანა მარტი 17, 2017

წარდგენები

ავტორების რეგისტრაცია დაიწყო ოქტომბერი 13, 2016
ავტორთა რეგისტრაცია დასრულდა დეკემბერი 10, 2016
თეზისების ატვირთვის დასრულების თარიღი დეკემბერი 15, 2016
მოხსენების ატვირთვის დაწყების თარიღი დეკემბერი 15, 2016
მოხსენების ატვირთვის დასრულების თარიღი თებერვალი 20, 2017

რეცენზიები

რეცენზენტების რეგისტრაცია დაიწყო თებერვალი 15, 2017
რეცენზენტთა რეგისტრაცია დასრულდა მარტი 10, 2017

კონფერენციის ინფორმაცია:

მარტი 15, 2017
მარტი 15, 2017
მარტი 15, 2017
მარტი 15, 2017
დეკემბერი 15, 2017


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.