ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

მიმართულების პოლიტიკა

გერმანული ენა და ლიტერატურა

დირექტორები
  • კონფერენციის ადმინისტრაცია, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
შემოწმებული წარდგენების დაწყება შემოწმებული რეცენზირებული

გერმანული კულტურა

დირექტორები
  • კონფერენციის ადმინისტრაცია, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
შემოწმებული წარდგენების დაწყება შემოწმებული რეცენზირებული

ნაშრომი მიძღვნილი რეზო ყარალაშვილისადმი

დირექტორები
  • კონფერენციის ადმინისტრაცია, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
შემოწმებული წარდგენების დაწყება შემოწმებული რეცენზირებული


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.