ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

კონფერენციის პროცედურები

ღია წვდომის პოლიტიკა

ავტორის თვით-არქივაცია

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.