ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

განრიგი

კონფერენციის განრიგიCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.