ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

საორგანიზაციო გუნდი

სპონსორებიCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.