ტექნიკური მომსახურება:
მობ: +995 598 303 600, ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

კონფერენციის ვადები და ინფორმაცია

კონფერენცია

კონფერენციის პირველი დღე March 15, 2017
კონფერენციის ბოლო დღე March 16, 2017

ვებ-გვერდი

საიტზე წვდომის დაშვება (მიმდინარე კონფერენციის სახით) March 15, 2016
კონფერენციის არქივში გადატანა March 17, 2017

წარდგენები

ავტორების რეგისტრაცია დაიწყო October 13, 2016
ავტორთა რეგისტრაცია დასრულდა December 10, 2016
თეზისების ატვირთვის დასრულების თარიღი December 15, 2016
მოხსენების ატვირთვის დაწყების თარიღი December 15, 2016
მოხსენების ატვირთვის დასრულების თარიღი February 20, 2017

რეცენზიები

რეცენზენტების რეგისტრაცია დაიწყო February 15, 2017
რეცენზენტთა რეგისტრაცია დასრულდა March 10, 2017

კონფერენციის ინფორმაცია:

March 15, 2017
March 15, 2017
March 15, 2017
March 15, 2017
December 15, 2017


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.