ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

ამ საკონფერენციო სისტემის შესახებ

ეს კონფერენცია იყენებს ღია წვდომის საკონფერენციო სისტემებს 2.3.6.0, ეს არის ღია წყაროს მქონე კონფერენციის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც შემუშავდა, მხარდაჭერით სარგებლობს და უფასოდ ვრცელდება Public Knowledge Project-ის მეშვეობით GNU General Public License-ის ფარგლებში.

OCS წარდგენის, რეცენზირებისა და გამოქვეყნების პროცესიCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.