ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

ავტორის შესახებ დეტალური ინფორმაცია

სვანიძე, რამაზ, *, * საქართველოCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.