ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

პრეზენტაციები და ავტორები


გვარი A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ყველა
მიმართულება:
 

გერმანული კულტურა

რამდენიმე მოსაზრება იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტსა და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის არსებულ საუნივერსიტეტო პარტნიორობის შესახებ Word PDF
ელისო ქორიძე

ნაშრომი მიძღვნილი რეზო ყარალაშვილისადმი

Quo vadis germanistik? - გერმანისტიკა ქართული უმაღლესი სკოლის კურიკულუმებში, რეალობა და პერსპექტივები Word PDF
ნინო ქიმერიძე


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.