ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

პრეზენტაციები და ავტორები


გვარი A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ყველა
მიმართულება:
 

გერმანული ენა და ლიტერატურა

შემთხვევითი წვრილმანიდან ლაიტმოტივამდე: Verfall-ის სემანტიკისათვის თომას მანის „ბუდენბროკებში“ Word PDF
ნინო კვირიკაძე

ნაშრომი მიძღვნილი რეზო ყარალაშვილისადმი

გოეთეს რომან „არჩევითი ნათესაობის“ მოტივური სტრუქტურა Word PDF
დავით კაკაბაძე


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.