ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

პრეზენტაციები და ავტორები


გვარი A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ყველა
მიმართულება:
 

გერმანული ენა და ლიტერატურა

გრიგოლ რობაქიძის გერმანულენოვანი გველის პერანგის წინასიტყვაობა Word PDF
ნუგეშა გაგნიძე
მეტაფორიზებული ტექსტის თარგმნის პრობლემები (ნიმუში: ჰ. ჰესეს რომანი „ტრამალის მგელი“) Word PDF
ნანა გოგოლაშვილი


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.