ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

რეგისტრაცია

შეავსეთ ეს ფორმა ამ კონფერენციაზე დასარეგისტრირებლად.

დააწკაპეთ აქ თუ უკვე დარეგისტრირებული ხართ ამ საიტის რომელიმე კონფერენციისთვის.

პროფილი

თუ გსურთ ინფორმაცია შეიყვანოთ სხვა ენებზეც, თავდაპირველად აირჩიეთ სასურველი ენა.
მომხმარებლის სახელი უნდა შეიცავდეს ლათინურ პატარა ასოებს (ციფრებს).
პაროლი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 6 სიმბოლოს (ლათინური ასოები, ციფრები).
  ინიციალები მიუთითეთ ლათინური ასოებით, მაგ: Joan Alice Smith = JAS

(მაგ. განყოფილება და თანამდებობა)
სამუშაო ენები


: ელ.ფოსტით შეტყობინება პრეზენტაციების პუბლიკაციების შესახებ.

* მიუთითებს საჭირო ველზეCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.