ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

ამ საკონფერენციო სისტემის შესახებ

ეს კონფერენცია იყენებს ღია წვდომის საკონფერენციო სისტემებს 2.3.6.0. ეს არის კონფერენციის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც შემუშავდა, მხარდაჭერით სარგებლობს და უფასოდ ვრცელდება Public Knowledge Project-ის მეშვეობით GNU General Public License-ის ფარგლებში.

OCS წარდგენის, რეცენზირებისა და გამოქვეყნების პროცესი