ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

ავტორის შესახებ დეტალური ინფორმაცია

ბრეგაძე, ლევან, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელიCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.